New Horizon

745 Orr St. NW

Atlanta, GA 30314

newhorizon@ssnorthfulton.org

404-730-7100